CECHY WSPÓLNE I WNIOSKI

„Elle est une societe en miniaturę” (Jest ona miniaturą spo­łeczeństwa) — pisze Clio Presvelou (Sociologie de la consommation familiale, Bruksela 1968, s. 18). Tego jednak rodzaju sformułowania są, wydaje się, w intencji ich autorów raczej dy­rektywami nakazującymi badanie rodziny we wszelkich aspektach społecznych. Cechy wspólne jak i związki między całościa­mi społecznymi, do których odnoszą się dwa in­teresujące nas w tej chwili pojęcia, można przedstawić w sposób następujący. Zarówno termin „społeczeństwo”, jak i „rodzina” odno­szą się do całości społecznych, które mają zdol­ności prokreacyjne przy tej różnicy, iż związek będący koniecznym poprzednikiem prokreacji występuje zawsze między osobnikami, którzy muszą należeć do dwu różnych rodzin małych, a nie muszą należeć do dwu różnych społe­czeństw.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz