RÓŻNICE W UŻYWANIU

W przypadku siódmym zakresy po­jęć są rozłączne. Możemy posługiwać się nimi jako parą, gdy w jakiejś grupie wyodrębnia się i instytucjonalizuje jakaś rola (w przypadku rodziny np. rola ojca jako chlebodawcy).W przypadku ósmym sytuacja wy­gląda podobnie, jak w przypadku siódmym. In­stytucja może występować tutaj jako szczególny element w układzie ról; szczególny ze względu na pełnione przez siebie funkcje i usankcjono­wanie swej działalności. (Np. ojciec posiadający władzę prawodawczą w rodzinie patriarchal- nej.) Pewne różnice w używaniu w jednym opisie tych dwu pojęć, jak i kryjące się za tym ten­dencje dają się chyba wyraźniej dostrzec, gdy opisy pewnych całości zastępujemy opisami od­powiednich procesów; zamiast zastanawiać się nad pojęciami grupy czy instytucji — zastana­wiamy się nad pojęciami powstawania i zaniku grup oraz instytucjonalizacji.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz