Teorie ról społecznych

Pojęcie roli społecznej odnosi się do pojęcia pozycji społecznej. Pozycja jest elementem anatomii organizacji, umiejscowieniem w przestrzeni społecznej i kategorią przynależności organizacyjnej, natomiast rola obejmuje funkcje, adaptacje i proces. Różnica pomiędzy pozycją a rolą polega na tym, że dana osoba „zajmuje” jakąś pozycję społeczną, a rolę „pełni”. Najogólniej definicję roli można opisać jako sposób zachowania, którego oczekuje się od jednostki ze względu na miejsce, jakie zajmuje ona w grupie społecznej. Rolę społeczną można rozpatrywać w następujących aspektach:

  • jako tożsamą ze strukturalnie narzuconymi nakazami – czyli normami, społecznymi żądaniami, oczekiwaniami, przepisami, zakresami odpowiedzialności, wartościami połączonymi z zajmowaniem danej pozycji społecznej,

           -jako aspekt osobowościowy – jest to indywidualna, wewnętrzna definicja danej jednostki zajmującej określoną pozycję społeczną dotyczącą wyobrażeń o sposobie pełnienia roli i działania (pełnienie roli w aspekcie osobowościowym jest                    realizacją ego),

            -jako sposób działania jednostki w grupie (indywidualne pełnienie roli społecznej), zgodnie, w mniejszym lub w większym stopniu, z układem norm grupowych, organizacji, instytucji.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz