Rola społeczna obejmuje postawy, wartości i zachowania

Często używany jest termin obejmujący wszystkie te trzy znaczenia. Według Lintona rola społeczna obejmuje postawy, wartości i zachowania przypisane przez społeczeństwo jednostce i zbiorowo- ściom posiadającym status. Każdy status lub pozycja posiada odpowiedni szablon, według którego społeczeństwo kształtuje poglądy i działania wszystkich członków zbiorowości. Nakazy strukturalne związane z pełnieniem roli wynikają z oficjalnego statusu organizacji, tradycji i ideologii, celów organizacji i sposobów działania oraz poglądów członków organizacji. Jednakże czasami istnieją dylematy związane z pełnioną rolą – podobnie jak każda sytuacja ludzka i rola ma swoje sprzeczności i komplikacje (np. dylemat mistrza fabrycznego – z jednej strony musi być posłuszny swoim przełożonym, a z drugiej chciałby być „swoim” dla podwładnych mu pracowników). Źródła dylematów roli leżą zarówno w strukturze organizacji, jak i w jednostkowych cechach osobowości. Dylematy mogą pojawiać się także przy nieprecyzyjnym sformułowaniu nakazów, norm i wartości. Powoduje to dezorganizację, konflikty i napięcia oraz spadek efektywności działania.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz