SYSTEMATYZUJĄCY OPIS

Przy systematyzującym opisie instytucji spo­łecznych ów pierwszy podział przyjmuje się zwykle za podstawowy, a wewnątrz kategorii przez niego wyodrębnionych przeprowadza się dalsze podziały.Określona instytucja społeczna jest instytu­cją formalną w takim zakresie, w jakim jej działanie jest objęte i regulowane przepisami prawa. Granicę między instytucjami formal­nymi i nieformalnymi można przeprowadzić w sposób wyraźny (np. dla powstania instytucji formalnej za warunek wystarczający można przyjąć istnienie choćby jednego przepisu doty­czącego jej działalności).Instytucje wyodrębniane ze względu na ro­dzaj funkcji mogą różnicować się ze względu na zakres lub stopień pełnienia określonej funkcji; ponadto podział ich ze względu na ro­dzaj pełnionych funkcji nie będzie rozłączny.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz