INSTYTUCJA WYCHOWAWCZA

Instytucja wychowawcza np. może być zawsze w pewnym stopniu czy zakresie instytucją eko­nomiczną czy polityczną, instytucja ekonomicz­na instytucją polityczną itp.Ostatecznie o przypisaniu tej czy innej kwa­lifikacji danej instytucji decyduje ten jej aspekt czy te jej funkcje, które traktujemy jako główny przedmiot naszej analizy.Rodzina mała traktowana jako instytucja społeczna jest instytucją formalną w takim zakresie, w jakim wzajemne obowiązki i upraw­nienia względem siebie członków rodziny oraz obowiązki i uprawnienia członków rodziny w innych zbiorowościach ze względu na ich sy­tuacje rodzinne są regulowane przepisami prawnymi.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz