SPOSÓB ZBIERANIA DANYCH

Powyższe argumenty odnoszą się zatem do zastrzeżeń, jakie budzą badania naukowe w dziedzinie: możliwości poznawczych (1), odczuć etycznych czy estetycznych (2) i wreszcie ewentualnych praktycznych skutków (3). Wydaje się, iż mówiąc o badaniach nauko­wych odpowiadający mają przede wszystkim na uwadze (p. 1, 2) określony sposób czy spo­soby zbierania danych (np. uwagi mogą odno­sić się do obserwacji zewnętrznej, różnych form wywiadu czy zakreślenia celu badania), a nie wszelką refleksję naukową. Podobnie w punkcie trzecim zarysowuje się chyba przede wszystkim złożony problem planowych oddzia­ływań na świadomość, problem sugerowania pożądanych z określonego punktu widzenia ce­lów dla świadomych zachowań ludzkich.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz