POWAŻNIEJSZA WIEDZA

Poważniejszą wiedzę o tych napięciach wartościach powinni, zdaniem wypowiadają­cych się, mieć eksperci.Argumenty na rzecz drugiego stanowiska (II) można przedstawić w następujących punktach: 1) Rzeczy najważniejsze są raczej niedostępne dla badacza. Życie każdej rodziny bowiem jest w zasadzie inne i wyznaczone przede wszyst­kim przez trudną do zbadania więź emocjonal­ną między jej członkami. Na taki czy in­ny przebieg życia w określonej rodzinie ma większy wpływ to, co ją różni od pozostałych rodzin, a nie to, co ją z nimi łączy; 2) Badanie życia rodzinnego pociąga za sobą „wtrącanie się do spraw osobistych ludzi”, a tego czynić nie na­leży; 3) Wyniki badań naukowych w niewiel­kim zakresie mogą przyczynić się do zmian w życiu rodzin, w rodzinie bowiem ludzie chcą tak żyć, jak im się podoba — a nie tak jak, być może, potrzeba czy należy.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz