SPECJALNA UWAGA

Mam tutaj na uwadze przede wszystkim socjologię wsi i miasta, których pro­blematyka skupia się między innymi właśnie na formach życia rodzinnego w danych zbiorowościach. (Patrz — Paweł Rybicki, Problema­tyka środowiska miejskiego; Bogusław Gałęski, Socjologia wsi.) Wyniki badań związane z ty­pem rodzin, wyodrębnionym ze względu na typ zbiorowości terytorialnej, dostarczają ma­teriału do rozważań na temat wpływu czynni­ków przestrzennych i środowiska pozaspołecznego na formy życia zbiorowego i pozostają w dziedzinie zainteresowań szeroko rozumianej ekologii społecznej. Specjalną uwagę życiu ro­dziny wiejskiej poświęcają wreszcie badania etnograficzne.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz