WYODRĘBNIENIE CECH

Typy rodzin wyodrębnione ze względu na inne cechy interesują patologię spo­łeczną (rodziny nienormalne), ekonomię, demo­grafię (rodziny niekompletne), mówiąc ogólnie różne nauki społeczne mogą interesować się rodzinami określonego typu.Pozostaje jeszcze sprawa, w jakim stopniu przedmiotem zainteresowań socjologa jest je­dna określona rodzina czy też występujące w niej podzbiory i członkowie (role) nie jako dro­ga do uogólnień na temat rodzin określonego typu czy rodzin w ogóle. Takim przedmiotem, wydaje się, może być rodzina wyraźnie odchy­lająca się od normy zarówno w sensie pozy­tywnym, jak i negatywnym, interesująca analizowana ze względu na wspomniane od­chylenia (deviant case analysis). Przy tego ro­dzaju badaniach socjolog bardzo często współ­pracuje z psychologiem, kierując się założenia­mi na temat rodziny w ogóle czy też założe­niami na temat rodziny określonego typu.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz