Skala Thurstone’a

Badanie tą skalą polega na podkreśleniu przez badanego tych pozycji, które zgadzają się z treścią. Przez zsumowanie wartości skalowych pozycji wybranych przez badanego i obliczenie średniej – mediany, otrzymujemy wynik mówiący o natężeniu mierzonej postawy u badanego. Jeżeli skala jest homogeniczna, badani powinni wybierać tylko te pozycje, które mieszczą się na wąskim zakresie skali. W rzeczywistości jednak tak nie będzie, gdyż pozycje nie przedstawiają takiej samej wartości dla każdej badanej osoby. Tę niedogodność eliminuje się przez włączenie do ostatecznej wersji skali dość dużej liczby pozycji i obliczenie ogólnego wyniku jako średniej wartości skalowej wszystkich wyborów dokonanych przez osobę badaną.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz