Skala Likerta

Ten typ skali postaw przypomina, ze względu na technikę konstruowania, jednowymiarowy kwestionariusz osobowości. Wynik ogólny świadczący o miejscu danej osoby na continuum postawy jest sumą wyników cząstkowych – punktów przypisanych poszczególnym pozycjom skali. Analiza układu korelacji poszczególnych pozycji z wynikiem ogólnym skali pozwala na wyodrębnienie ze zbioru tych pozycji, które zostaną włączone przez badacza do ostatecznej wersji skali. Kryterium zakwalifikowania danej pozycji do ostatecznej wersji skali jest dostatecznie wysoka wartość jednego z trzech współczynników korelacji używanych jako wskaźnik mocy dyskryminacyjnej pozycji albo wartości statystyki t.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz