Reakcje werbalne jednostki

Skala postaw, jak i inne testy psychologiczne badające reakcje werbalne jednostki, jest zbiorem pozycji (twierdzeń, pytań, itp.) – bodźców, na które osoba badana udziela odpowiedzi – reakcji werbalnych, będących wskaźnikami postaw. Z możliwych odpowiedzi, jakich badana osoba może udzielić, badacza interesują tylko te, które mają związek z jej postawą wobec danego obiektu. Zbiór tych odpowiedzi nosi nazwę uniwersum postawy, które określa się na mocy definicji postawy oraz obiektu, którego postawa ma dotyczyć. Przy konstruowaniu danej skali badacz dobiera z całego zbioru możliwych pozycji pewien ich podzbiór, który tworzyć będzie skalę postaw. Eksperymentator musi być przekonany, że pozycje składające się na skalę są reprezentacyjne. Dla całego zbioru pozycji ważne jest także uwzględnienie cech populacji, na której badacz chce prowadzić badanie daną skalą postaw, ponieważ każda pozycja skali postaw zależy od danej kultury oraz populacje mogą różnić się między sobą nasileniem danej postawy. Zatem skala postaw jest narzędziem rzetelnym tylko dla populacji, na której została wystandaryzowana. Badając nową populację, należy zachować daleko idącą ostrożność przy interpretowaniu wyników. Może się okazać, że istnieje continuum postawy w jednej populacji, ale nie istnieje w jakiejś innej. Tak więc badacz przystępujący do konstruowania skali postaw, musi założyć, że w danej populacji istnieje continuum postawy i że dana postawa będzie adekwatna do niego. Oto dwa przykłady skali badania postaw: Thurstone’a i Likerta.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz