KOLEJNE PRZYPADKI

W przypadku czwartym zakresy pojęć „grupa” i „instytucja” niemal się pokry­wają, a pojęcie „roli” stanowi jak gdyby po­most między nimi.W przypadku piątym zakresy tych pojęć są rozłączne. Tą parą możemy posługiwać się np. przy opisywaniu różnych materialnych ośrodków skupienia różnych grup. W przypadku szóstym mamy podob­ną sytuację, jak w piątym. Tym zestawem pojęć można by się posługiwać w rozważaniach nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie urządze­nia materialne mogą określać zachowania ludzi z punktu widzenia realizacji systemu działań zróżnicowanych i komplementarnych. (Np. mie­szkanie jako instytucja rozumiana jako urzą­dzenie materialne a jego wpływ na układ ról w rodzinie.)

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz