RÓŻNE ELEMENTY SKŁADOWE

Rodzina mała (w zależności od społe­czeństwa i kultury) może być zatem różnego rodzaju i w różnym za­kresie instytucją społeczną’ ze względu na cztery wyżej podane kryteria. Różne elementy składowe (podzbiory, które mogą tez byc rozpatrywane jako instytucje spo­łeczne) określonego typu rodziny małej mogą byc w rożnym stopniu zinstytucjonalizowane’ Wysoki stopień instytucjonalizacji dostrzega się w przypadku małżeństwa. Tadeusz Szczur­kiewicz (Rodzina w świetle etnosocjologii) stwierdza, iż małżeństwo ma wszędzie charak­ter instytucji społecznej; zinstytucjonalizowany jest tutaj: a) sposób zawierania małżeństwa (ogłoszony publicznie); b) forma małżeństwa (czas trwania, warunki rozwodu); c) wzajemne względem siebie obowiązki małżonków.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz