KOMPLEKS INSTYTUCJI

Wydaje się także (przynajmniej w odniesie­niu do naszego społeczeństwa), iż wzajemne za­chowania między rodzicami a dziećmi są w wię ­kszym stopniu zinstytucjonalizowane niż wza­jemne zachowania między rodzeństwem, ponad­to są one w większym stopniu sformałizowane — choć zarówno rodzice, dzieci, jak i ro­dzeństwo osobnika X znajdują się względem niego w związkach rodzinnych pierwszego stopnia, opartych wyłącznie na pokrewieństwie.Wydaje się zatem, iż wygodniej byłoby mó­wić o rodzinie jako o określonym kompleksie instytucji. Rodzina mała jako instytucja społeczna i ja­ko grupa społeczna. Jak już wspomnieliśmy, po­jęcia instytucji społecznej i grupy społecznej mają wspólny zakres przy pewnych znaczeniach tych terminów.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz