Przynależność strukturalna

Oprócz przynależności strukturalnej, na wyobrażenia o własnej roli wpływają doświadczenia zarówno z dzieciństwa, jak i praktyczne, jej układ wartości, cechy osobowości oraz wykształcenie formalne. Samo pełnienie roli – jak każda inna forma ludzkich zachowań – jest wypadkową wielu czynników, np. jakie wymagania stawia dana rola, jaki jest wpływ grup nieformalnych na daną rolę, jakie sankcje grożą za niewywiązywanie się z niej, a także indywidualna koncepcja roli. Tak więc pełnienie roli zawiera niekiedy trudne próby wyboru i kompromisu między różnymi wewnętrznymi naciskami.  Teorie ról wiążą się z teoriami uczenia i koncepcjami poznawczymi. Mają one ogromny wpływ na osobowość jednostki. Przy czym na jej kształtowanie wpływają nie tylko zadatki wrodzone (struktury nerwowe, temperament), lecz i środowisko. Jednostka wchodzi ze środowiskiem w aktywny kontakt i w ten sposób poznaje świat, rozwija swoje zdolności i zainteresowania, przejmuje postawy i kształtuje swoje potrzeby. Żyjąc w społeczeństwie, każdy człowiek podlega jego oddziaływaniom, uczy się zachowywać w sposób, który akceptuje grupy społeczne w ten sposób przyjmując na siebie pewne role (np. rolę córki, matki, siostry, ucznia, pracownika). Z podjęciem danej roli wiąże się system reguł postępowania. Przy czym jedna osoba może przyjąć na siebie wiele ról w zależności od sytuacji i miejsca, w jakim się znajduje. Istnieją role narzucone jednostce przez społeczeństwo (z racji płci, wieku) oraz role, które jednostka wybiera sama, np. rola studenta, żony czy męża.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz