Efektywny przywódca

Efektywny przywódca, aby osiągnąć swe cele, powinien posiadać wszelkie cechy, jakie są potrzebne indywidualnym członkom grupy oraz grupie jako całości – dodatkowo właściwości te muszą być w każdej sytuacji nieco inne. Czasem w grupie potrzeba więcej niż jednego przywódcę. R. F. Bales wyróżnił dwa ogólne typy przywódców: zadaniowych (task leaders) nastawionych na możliwie jak najsprawniejsze wykonanie danej pracy oraz przywódców spo- łeczno-emocjonalnych (social-emotional leaders) dążących do stwarzania i utrzymywania dobrego klimatu psychologicznego w danej grupie i wrażliwych na osobiste potrzeby i problemy oraz niepowtarzalność indywidualnych członków grupy. Warto podkreślić, że przywódcy zadaniowi byli najbardziej efektywni tam, gdzie były dobre stosunki między przywódcą a członkami grupy lub gdy było wysoce ustrukturalizowane zadanie, lub silna pozycja przywódcy, bądź i jedno, i drugie albo na przeciwnym biegunie.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz