RODZINA PROKREACJI

Wydaje się, że rodzina pochodzenia będzie dla X wspólnotą ze względu na obydwa powyż­sze kryteria. Natomiast rodzina prokreacji mo­że zawsze (tam gdzie małżeństwo nie jest z gó­ry zaplanowane lub w jakimś stopniu prefe­rencyjne) upodabniać się do stowarzyszenia ze względu na jedną z cech z pierwszej ich pary (należenie z wyboru). Jeśli idzie natomiast o   cechy występujące w drugim zestawieniu (cel sam w sobie lub środek do celu), to sprawa ta w żadnym przypadku nie jest przesądzona.Oczywiście rodzina, zwłaszcza jako grupa sformalizowana przepisami prawnymi, przy tym zarówno rodzina pochodzenia, jak i rodzi­na prokreacji — może być z punktu widzenia prawodawcy czy planisty społecznego trakto­wana jako grupa celowa, jako środek do rea­lizacji celów ogólnospołecznych.

 

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz