RODZINA JAKO CAŁOŚĆ SPOŁECZNA

Możemy zatem objąć tym pojęciem rodziny, w których nie istnieje np. poczucie łączności lub występują powiąza­nia w niewielkim tylko stopniu zinstytucjonali­zowane. W ogóle możemy rozpatrywać rodzinę jako pewną całość społeczną ze względu na po­wiązania wynikające z zachowań niezamierzonych, w wielu przypadkach nieuświadomionych i przez członków nierozpoznanych. Interakcje zachodzące w rodzinie możemy badać na róż­nych poziomach (Rodzinę schizofreników np. można ujmować jako system społeczny, a mielibyśmy trudności z ujęciem jej jako grupy społecznej lub insty­tucji. Odnosić się to może również do wszelkich rodzin tzw. nietypowych.)

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz