RODZINA JAKO INSTYTUCJA

Rozpatrując rodzinę jako instytu­cję społeczną zwracamy uwagę na po­wszechność, utrwalenie i usankcjonowanie tej formy zbiorowego współżycia w określonych społeczeństwach czy społeczeństwach w ogóle, na pozytywne skutki, jakie we wspomnianych społeczeństwach wywołuje wspomniana forma życia społecznego, na powszechność, utrwalenie i usankcjonowanie wzorów działań w rodzinie, na pozytywny wpływ, jaki na rodzinę jako ca­łość lub odpowiednio na osobowość jej człon­ków — wywierają wspomniane wzory działań. Rozpatrując rodzinę małą jako sy­stem społeczny zwracamy uwagę na charakter wszelkich powiązań występujących między jej członkami.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz