Reguły interpersonalne

Reguły interpersonalne to:

  1. Zasada grzeczności – wymaga taktu, a więc mówienia

  1. partnerze w sposób pozytywny, podejmowania tematów ważnych dla rozmówcy, uprzejmości, szczególnie gdy jesteśmy zmuszeni do jakiejś odmowy; niezadawania intymnych pytań

  2. wyczucia granic swobody w zachowaniu.

  1. Zasada aprobaty – wyrażanie wzajemnej aprobaty, uznania i szacunku. Zakazuje wygłaszania krytyki i wygłaszania tekstów obrażających czy poniżających.

  2. Zasada skromności – nieprzechwalanie się swoimi sukcesami, przyznawanie się do pewnych słabości i braków.

  3. Zasada zgodności – dążenie do zgodności, wypracowanie wspólnego stanowiska, łagodzenie różnic, wyrażanie aprobaty wobec propozycji rozmówcy, poruszanie kwestii spornych w sposób taktowny.

  4. Zasada kooperacji – zwracanie uwagi na partnera, uznanie jego dobrej woli, podtrzymywanie rozmowy przez odpowiadanie na pytania i szukanie nowych tematów konwersacyj- nych, konstruktywny stosunek do partnera i do kontaktu.

  5. Zasada ironii – zasada ta zezwala na wprowadzenie momentów wzajemnego kpienia z siebie, ale w sposób nie zagrażający godności partnera.

  6. Zasada ciekawości – okazywanie zainteresowania problemami poruszanymi przez partnera, a także staranie się o podejmowanie tematów dla niego interesujących oraz przedstawianie ich w sposób atrakcyjny, nie nużący.

  1. Zasada Pollyanny – podejmowanie tematów pogodnych, przyjemnych, unikanie tematów drażliwych, wywołujących poczucie niższości czy aktywizujących kompleksy.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz