Dobry-zły

Postawę można rozpatrywać jako wartościowanie jakiegoś określonego obiektu w terminach „dobry – zły”, co oznacza że jednostka może oceniać dany obiekt jako „szczególnie dobry” lub „umiarkowanie dobry”. Innymi słowy są to stopnie dobra lub zła, które mogą być przypisywane obiektowi. Potocznie określa się, że postawy wobec danego obiektu są bardziej lub mniej „skrajne”. Postawę wobec danego obiektu umiejscawia się w określonym punkcie prostej skali, zbliżonej do tej, jaką spotyka się w termometrze. Przebiega ona od wartości w różnym stopniu ujemnych, poprzez punkt zerowy, do stopniowo wzrastających wartości dodatnich. Niestety nie dysponuje się prostymi czy absolutnymi jednostkami do mierzenia stopnia, w jakim postawa jest pozytywna lub negatywna. Niemniej jednak względne umiejscowienie postaw na takiej skali może być dokonane z dużą dokładnością. Na przykład można stwierdzić, że Andrzej bardziej lubi blondynki niż brunetki, chociaż skądinąd jest pozytywnie nastawiony i do jednych i do drugich. Jeżeli można, tak jak w tym przypadku, oznaczyć chociażby względne miejsce skali, to znaczy, że można określać stopień nasilenia postawy. Użycie przysłówków, takich jak „silnie” lub „umiarkowanie” pozwala także uchwycić stopień uczuć reprezentowanych przez daną postawę.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz