PODANE ROZRÓŻNIENIA

W ślad za J. Szczepańskim (Elementarne po­jęcia socjologii) można wskazać cztery znacze­nia wiążące się z terminem „instytucja”. Ro­zumując w sposób podobny w odniesieniu do pojęcia grupy społecznej można by wskazać co najmniej dwa znaczenia związane z tym termi­nem: 1) grupa — określony zbiór osób- 2) grupa — układ ról.Mając wyżej podane rozróżnienia na uwadze możemy dokonać ośmiu zestawień terminów „instytucja społeczna” i „grupa społeczna” w ich rożnych znaczeniach:instytucja jako grupa społeczna; grupa społeczna — określony zbiór osób;instytucja jako grupa społeczna; grupa społeczna — układ ról;instytucja jako formy organizacyjne; gru­pa społeczna — zbiór osób;instytucja jako formy organizacyjne; gru­pa społeczna — układ ról;instytucja jako zespół urządzeń material­nych i środków działania; grupa jako zbiór osób;instytucja jako zespół urządzeń material­nych i środków działania; grupa jako układ ról;instytucja jako szczególna rola społeczna; grupa jako określony zbiór osób;instytucja jako szczególna rola społeczna; grupa jako układ ról.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz