PARY POJĘĆ

Zastanówmy się pokrótce, o czym nas infor­mują wspomniane pary pojęć i w jakich sytua­cjach z nich korzystamy.W pierwszym przypadku zakresy tych pojęć przecinają się, a zdania o instytu­cji możemy przełożyć na zdania o grupie, choć nie na odwrót. Tą parą pojęć możemy posługi­wać się przy opisie procesów instytucjonaliza­cji określonej grupy lub przy opisie procesów wyłaniania się grup wewnątrz danej instytucji. W odniesieniu do rodziny sprowadzałoby się to np. do rozważań, w jakim zakresie wzajemne zachowania członków danej rodziny są uwzoro- wane i usankcjonowane i w jakim zakresie są zgodne z odpowiednimi wzorami zinstytucjona­lizowanymi w danej zbiorowości (społeczeń­stwie), wreszcie jaki jest ich skutek ze względu na szersze całości społeczne.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz