Optymalnna kombinacja osobowości przywódcy

Efektywne przywództwo nie jest uzależnione ani od samych tylko cech osobowości, ani od samych czynników sytuacyjnych, lecz od optymalnej kombinacji osobowości przywódcy i wymagań sytuacyjnych. Bales stworzył system analizy interakcji wewnątrz grupy, analizując zachowania grup wykonujących zadania i rozwiązujących problemy. Zaproponował przy tym posługiwanie się systemem 12 kategorii interakcji, do których można zaklasyfikować większość zachowań występujących u członków grup zadaniowych. Posługując się tym systemem kategorii, autor doszedł do wniosku, że w różnych fazach rozwiązywania zadań przeważają różne kategorie interakcji oraz że w związku z inicjowaniem różnych typów interakcji, pojawiają się w grupach kierownicy zorientowani na zadanie lub na stosunki międzyludzkie. Według Balesa wyniki jego badań potwierdzają tezę, że w grupach istnieją uzupełniający się kierownicy. Sądzi on bowiem, że interakcje pomiędzy członkami grupy pełnią trzy ważne funkcje. Pierwszą jest to, że pobudzają ogólną aktywność grupy, drugą, że pomagają grupie w osiągnięciu jej celu i trzecią, że prowadzą do pojawienia się takich działań społecznych, które przyczyniają się do wytworzenia pozytywnych, serdecznych stosunków wewnątrzgrupowych. Zdaniem Balesa te funkcje interakcji nie są ze sobą powiązane i to właśnie powoduje, że w grupie mogą pojawiać się dwa typy kierowników. Autor głosił, że jeśli ktoś jest bardzo aktywny i posiada zdolności rozwiązywania zadań, to ma szansę na to, aby stać się specjalistą w tej dziedzinie, czyli kierownikiem zorientowanym na zadania. Z kolei osoba, która jest aktywna i jednocześnie posiada umiejętności społeczne, może zostać kierownikiem zajmującym się wewnątrzgrupowymi stosunkami społecznymi. Osobę przejawiającą tylko aktywność Bales nazywa „aktywnym dewiantem”, która stara się dominować w grupie, jednak nie ma szans, aby zostać kierownikiem, bowiem jest przez nią nie łubiana i odrzucana. „Mało aktywny dewiant” natomiast, zdaniem Balesa, to członek grupy, którego interakcje nie spełniają żadnej z wymienionych funkcji,

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz