KAŻDY Z OSOBNIKÓW

Reasumując: każdy z osobników może uza­leżnić się od drugiego na skutek czterech wyżej vymienionych kategorii własnych zachowań lub tyluż kategorii zachowań drugiego osobni­ka. Wzajemne uzależnienie się dwu osobników można opisać podając odpowiednio sposób uza­leżnienia każdego z nich od drugiego. Oczywiście uzależnienie X od Y czy na od­wrót nie musi ograniczać się do jednego z wy­żej podanych typów uzależnień. X może uza­leżnić się od Y i na odwrót na skutek np. za­równo własnych zachowań jak i działań spo­łecznych tego ostatniego. (Chory uzależnia się od lekarza na skutek własnych zachowań: cho­roby, jak i działań społecznych tego ostatniego, stosując się do przepisanej kuracji.) Idzie o to, iż każdy z osobników może być uzależniony od pozostałego (w danym okresie) na kilka wyżej wymienionych sposobów.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz