NAWIĄZYWANIE POROZUMIENIA

Występuje tutaj bardzo często niewerbalne nawiązy­wanie porozumienia między członkami rodziny i nauczanie kultury przez wskazywanie przykładów do na­śladowania.W podobny sposób, jak to ma miejsce w przy­padku relacji rodzina—społeczeństwo, rodzina pełni rolę wskaźnika w badaniach nad kulturą i osobowością. Wyraźnie tę jej rolę dostrzega Oscar Lewis, omawiając tzw. family approach przy badaniu określonej kultury. Dostrzega on możliwości zastosowania niemal wszystkich ka­tegorii występujących w badaniach społeczeń­stwa i kultury do badań rodziny .Jeśli będziemy rozpatrywali osobowość jako układ elementów biogennych, psychogennych socjogennych — to szczególny wpływ rodziny (pary rodziców) na osobowość (dzieci) zaakcen­tuje się w dwu pierwszych kategoriach wspo­mnianych elementów.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz