KAŻDY OSOBNIK

Często podnosi się tam pewne specyficzne trudności, jakie napotykają socjologiczne ba­dania rodziny. Trudności te, jak się wydaje, wiążą się zarówno z osobą przeprowadzającego badania, jak i z osobami badanymi.Każdy osobnik przynajmniej w pewnym okresie swego życia był członkiem rodziny, a nie musi i nie musiał być członkiem jakichś innych całości społecznych, tj. innych określo­nych grup czy instytucji; ponadto z faktu tego każdy osobnik zdaje sobie dokładnie sprawę. Stąd też można powiedzieć skrótowo, iż bada­niami rodzin zajmują się zawsze członkowie rodzin, choć oczywiście niekoniecznie tych sa­mych rodzin, podczas gdy badaniami innych grup czy instytucji mogą zajmować się ludzie, którzy nie są i nigdy nie byli ich członkami.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz