BADAJĄC RODZINĘ

Można zatem powiedzieć, iż badając rodzinę — badają oni podobny typ grupy czy instytucji (a nie określoną rodzinę) niejako od wewnątrz. Sytuacja taka może mieć zarówno dodatni, jak ujemny wpływ na proces badawczy. Dodatni dzięki związanym z własnymi doświadczeniami badającego i szerszym możliwościom interpre­tacyjnym — ujemny poprzez możliwość suge­rowania się głęboko zinternalizowanymi war­tościami i normami.Mówiąc o występujących w socjologicznych badaniach rodziny specyficznych trudnościach związanych z osobami badanymi ma się oczy­wiście przede wszystkim na uwadze to, co na­zywamy intymnością życia rodzinnego; intym­nością zarówno w sensie osobistego charakteru poufności przeżyć, jak i ich głębokości. Stąd wynikać może niechęć badanych do mówienia o    swoich sprawach rodzinnych.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz