DWA NURTY

Występują tutaj dwa nurty, czasami przenikające się:Typologie związane z cechami doboru, jak np. robotnicza, inteligencka, chłopska (cechy doboru — zawód); dwupoko­leniowa, niekompletna (cecha doboru — struk­tura rodziny); normalna (cecha doboru — zdro­wie psychiczne czy przystosowanie społeczne jej członków); wiejska, miejska (cecha doboru miejsce zamieszkania i wykonywany za­wód).(Typologia rodzin związana z przynależno­ścią do określonej kultury jest również typo­logią związaną z cechą doboru, którą w danym przypadku stanowi przynależność kulturowa.)Typologie nie związane z cecha­mi doboru wiążą się zwykle z charaktery­styką stosunków i postaw członków rodziny — np. adaptacyjny typ rodziny, identyfikacyjny typ rodziny.W literaturze socjologicznej spotykamy się częściej z typologiami pierwszego rodzaju.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz