Każda sytuacja uaktywnia kilka postaw

Każdy złożony obiekt lub sytuacja, na które reagujemy, uaktywnia jednocześnie klika postaw. Zatem w danej sytuacji zachowanie jest wypadkową całego układu odpowiednich postaw. Dzięki jednoczesnemu wzięciu pod uwagę kilku istotnych i odnoszących się do danego zachowania postaw, coraz lepiej można zrozumieć złożone zachowania. Jednakże w wielu przypadkach możliwość przewidywania może być daleko większa, jeśli uwzględni się postawę najbardziej istotną.

W określonych warunkach na to, jaka ilość spośród informacji dostarczanych przez daną sytuację rzeczywiście zostanie przyswojona lub wyuczona przez jednostkę, mają wpływ postawy, jakie wnosi ona w daną sytuację, jak również jej stan motywacyjny. Warunki, w jakich takie wpływy istniejących postaw zaznaczają się najwyraźniej, są dwojakiego rodzaju. Rola postaw – gdy jednostka z sytuacji, w której działa czerpie informację – jest tym większa, im większe jest ich natężenie oraz im bardziej napływające informacje są niepełne lub wieloznaczne pod względem możliwych rozróżnień wartościujących. Np. osoba o silnych sympatiach do partii demokratycznej, analizując ten sam materiał polityczny co osoba o analogicznych sympatiach dla partii republikańskiej, będzie bardziej, niż ta druga, skłonna znajdywać dane korzystne dla demokratów i w niejasnych wzmiankach dostrzegać pewne prodemokratyczne aluzje. Przy czym indywidualne różnice w postrzeganiu tych samych przedmiotów zmniejszają się, kiedy przedstawione informacje są mniej wieloznaczne pod względem podlegających ocenie wyznaczników branych pod uwagę. Jeśli napływające informacje są przyjmowane jako zgodne z dotychczasowymi postawami jednostki, samo doświadczenie może dawać pewien efekt wzmacniający jej postawę. Gdy mówi się, że postawy wpływają na zachowanie, to nie ma powodów, aby do „zachowania” nie zaliczyć także różnych procesów postrzegania, uczenia się, jak również dynamicznych aspektów pamięci.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz