Zmiana postaw

Postawy wobec jakiegoś obiektu mogą zmieniać się wówczas, gdy z punktu widzenia jednostki, zmieniają się same obiekty. Istnieją dwa przypadki takiej zmiany: rzeczywista zmiana samego obiektu lub też zmiana u jednostki informacji o obiekcie, który tak naprawdę się nie zmienia.

Zmiany postaw zależne są od:

  1. Charakteru już ukształtowanych postaw wobec obiektów, których dotyczą otrzymane informacje;

  2. Charakteru sytuacji, w których informacje są przekazywane, z tym że w jednym i drugim przypadku jest istotne, jakiego rodzaju jest to informacja oraz kto ją nadaje.

Postawy „słabe” są bardziej podatne na zmiany niż silne lub bardziej skrajne. Jeżeli przez „zmianę postawy” rozumiemy przesunięcie się przez punkt zerowy – od postawy pozytywnej ku negatywnej lub vice versa – uogólnienie to wydaje się być oczywiste, gdyż słabe postawy są początkowo bliższe punktu zerowego i mają „krótszą drogę” do przebycia w celu zmiany znaku. Ale nie musi to wcale oznaczać, że nowe i przeciwdziałające istniejącym postawom informacje „popychają” ludzi reprezentujących słabsze postawy do bardziej zasadniczych zmian pozycji na skali postaw, niż ludzi reprezentujących stanowisko bardziej skrajne.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz