Bodźce wypływające z bezpośredniej sytuacji

Wiele zmian w zachowaniu jest rezultatem różnorodności bezpośrednich sytuacji, w jakich jednostka znajduje się w danych momentach. Z drugiej strony jest oczywiste, że zachowanie ludzkie nie jest wyłącznie prostą reakcją na bodźce wypływające z bezpośredniej sytuacji. Na przykład, umieszczając pewną liczbę ludzi w identycznej sytuacji, można zaobserwować wiele rozbieżności w ich zachowaniach. Chociaż bezpośrednia sytuacja silnie oddziałuje na zachowanie, to ludzie wkraczają w daną sytuację z różnym bagażem, a co za tym idzie, różnie na nią reagują. Oczywiście najważniejsza część tego, co jednostka „wnosi do sytuacji”, może być potraktowana łącznie jako nagromadzone dyspozycje (które nazywane są postawami). Tak więc zachowanie zdeterminowane jest równolegle przez postawy jednostki i przez sytuację. Wnioskujemy, że kiedy zachowanie jednostki wydaje się nie związane z jej postawami, wówczas sytuacji muszą towarzyszyć ważne czynniki pobudzające jednostkę do tego nieoczekiwanego zachowania.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz