INTYMNOŚĆ ŻYCIA RODZINNEGO

Intymność życia rodzinnego w jego przeja­wach bardziej uzewnętrznionych i zinstytucjo­nalizowanych (np. odrębne mieszkanie, wewnętrzne uroczystości) stoi również niejako na przeszkodzie dokonywaniu z zewnątrz obser­wacji wzajemnych niewerbalnych zachowań członków rodziny. Zarysowuje się sytuacja nie­jako paradoksalna, polegająca na istnieniu szczególnych trudności w dokonywaniu obser­wacji określonej konkretnej rodziny dla obser­watora, który zawsze jest, bądź był członkiem jakiejś rodziny i obserwował ją w sposób uczestniczący. O wiele łatwiej, przynajmniej pod pewnym względem, obserwować inne gru­py czy instytucje, których obserwator nie jest nigdy nie był członkiem.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz