Inna liczba komponentów

Obiekty postaw różnią się między sobą także zakresem. Ta różnorodność jest jednocześnie obiektywna i subiektywna, gdyż nawet w obiekcie o wąskim zakresie, każdy człowiek może postrzegać inną liczbę komponentów. Na przykład dwie osoby mogą zajmować niechętne stanowisko wobec „działalności przewrotowej”, z tym, że jedna z nich rozumie przez nią wyłącznie działalność zdeklarowanych komunistów, podczas gdy druga szeroki zakres zagadnień, włącznie z programem zbiorowych ubezpieczeń chorobowych, prawem do strajku oraz swobodami akademickimi. Zatem nie powinno się zapominać o możliwości występowania różnic indywidualnych. Ogólnie rzecz biorąc różnice zakresu obiektów postaw, to bardzo duże i wyraźne różnice między kategoriami obiektów, przykładowo „mój pies” jest obiektem o znacznie mniejszym znaczeniu w sensie zakresu niż „ekonomia”.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz