Subiektywne doświadczenia uczuciowe

Mówiąc o postawach jako śladach doznanych uczuć, należy wziąć pod uwagę, że pozostałość ta jest nie tylko sumą subiektywnych doświadczeń uczuciowych, których źródłem w określonym czasie był obiekt, ale także sumą uczuciowych reakcji składowych względem właściwości obiektów. Wprawdzie niewiele wiadomo w jaki sposób postawy wobec cech składowych sumują się w psychice, jednak można przyjąć, że kierunek i stopień nasilenia postaw wobec obiektu o szerszym zakresie jest bardziej uogólniony. Oznacza to, że jeżeli lubiliśmy w kimś „wszystko”, to nasza uogólniona postawa wobec niego będzie bardziej przychylna niż wówczas, gdyby nasze odczucia były „mieszane”. Niekiedy jednostka może mieć tak skrajne postawy wobec różnych aspektów jakiegoś złożonego obiektu, że napotyka trudności w percypowaniu go jako całości. Wówczas rozszczepia go na części. Na przykład część Amerykanów uważa za konieczne podkreślenie swego różnego stosunku do dwóch obiektów: ogólnonarodowej partii oraz jej organizacji lokalnej.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz