Postawy społecznine – możliwości ich określania badania i zmian

Postawy określane są jako dyspozycje spełniające pewne funkcje. Mimo że są bardzo złożone w swej istocie, to w odniesieniu do większości zagadnień dotyczących postawy jednostki wobec danego obiektu, wystarczy scharakteryzować jej organizację psychiczną, opierając się na dwóch właściwościach: kierunku postawy oraz stopniu natężenia uczucia. Z racji wiodącego charakteru w problematyce postaw tych zagadnień, w większości właśnie im poświęcimy uwagę w tym rozdziale. Kierunek postawy oznacza, że uczucie jakie się wytworzyło w człowieku może być albo pozytywne, albo negatywne. Postawy pozytywne predysponują jednostkę do „zbliżania się” ku obiektowi, zaś negatywne do „unikania” obiektu. Tak jak odcienie żywionych uczuć do obiektów, tak i charakter takiego zbliżania lub unikania może być różny.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz