Bezpośrednia interakcja

Inni autorzy, jak T. M. Newcomb czy M. Sherif, zwracają w swych definicjach uwagę na to, że o grupie możemy mówić wtedy, gdy pewna liczba ludzi przestrzega określonych norm lub je akceptuje. Trafnym określeniem grupy jest definicja A. R Hare’a, któiy mówi, że aby o dwóch lub więcej osobach można było powiedzieć, że stanowią grupę, muszą być spełnione przynajmniej cztery warunki. Po pierwsze, między tymi osobami musi istnieć bezpośrednia interakcja, osoby te muszą mieć wspólny cel, w zbiorze jednostek stanowiących grupę muszą istnieć normy oraz struktura. Należy dodać, że osoby te muszą mieć również świadomość, że stanowią odrębną w stosunku do innych grupę osób.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz