Próba definicyjnego określenia grupy

Zarówno w psychologii społecznej, jak i socjologii nie ma zgodności co do definicji grupy. Pojęcie to jest różnie rozumiane i przedstawiane. Aronson stwierdza, że w najbardziej podstawowej formie, grupę stanowią dwie lub więcej osób przebywających w tym samym miejscu i w tym samym czasie. Z definicji tej wynika, że ludzie nie muszą ze sobą współdziałać, ale zmuszeni są ze sobą po prostu przebywać. Jako przykład mogą posłużyć uczniowie piszący sprawdzian, pasażerowie samolotu, kibice uczestniczący w meczu itp. Pojęcie „grupa” rozumiane bardzo szeroko oznacza zatem zbiór jednostek pozostających ze sobą w pewnych stosunkach. Badacze (D. Cartwrigth i A. Zander), zgodnie z inspiracją Lewina, starali się wykazać, że nie chodzi o jakikolwiek stosunek między jednostkami składającymi się na grupę, ale o taki stosunek, który powoduje, że jednostki te są od siebie wzajemnie zależne. Aby uniknąć traktowania jako grupy różnych zbiorów jednostek, badacze których koncepcje wywodzą się z tradycji socjologicznej, starali się określić, jaka jest istota tego stosunku między ludźmi, prowadzącego do wzajemnej zależności oraz na czym polega ta wzajemna zależność.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz