ZESTAWIENIE POJĘĆ

Wydaje się, iż sytuacja nieco bardziej się komplikuje przy zestawieniu pojęcia systemu społecznego z pojęciem instytucji społecznej. Każdy system można rozpatrywać jako twór w pewnym sensie utrwalony, tym samym, jak można wnioskować, usankcjonowany — a za­tem częściowo.Rozpatrując rodzinę jako grupę społeczną zwracamy uwagę na powiązania świadomościowe wewnątrz niej, na poczucie łączności oraz niekiedy ponadto na układ ról w rodzinie. (Jak już wspomnieliśmy, pojęcie roli społecz­nej związanej z pozycją w rodzinie jest pew­nym pomostem między analizą w kategoriach grupy a analizą w kategoriach instytucji. Rola jest układem zachowań oczekiwanych i utrwa­lonych, a tym samym w jakiś sposób usankcjo­nowanych — to jej aspekt instytucjonalny.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz