WSKAZANE PODEJŚCIE

Oczywiście te trzy wyżej wskazane podejścia można wyodrębniać niejako typologicznie, a w określonym procesie badania mogą się one na­kładać, uzupełniając się wzajemnie.Podejście monograficzne jest bardziej wszechstronne niż socjometryczne, ogranicza­jące się do pewnej liczby wskaźników. Podej­ście socjometryczne natomiast pozwala uzyski­wać wyniki w większym stopniu porównywal­ne ze względu na swój zestandaryzowany liczbowy charakter, niż może to mieć miejsce przy stosowaniu pierwszego z omawianych tu­taj podejść. Podejście monograficzne rejestruje zarówno zachowania werbalne, jak i pozostałe badanej rodziny oraz opisuje elementy pozaosobnicze, reakcją na istnienie których są zachowania członków wspomnianej rodziny (na przykład tzw. środowisko rzeczowe).

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz