WE WSPÓŁCZESNYM JĘZYKU

Wydaje się, iż we współczesnym języku polskim wyróżniamy za pomocą określonych terminów (deno tacy j nych lub klasyfikacyj­nych) tylko osoby pozostające w związkach ro­dzinnych nie dalszych niż trzeciego stopnia (nie licząc możliwości tworzenia takich terminów przez wielokrotne dodawanie przedrostka „pra-”, np. „prapradziadek”). Terminami ozna­czającymi związki trzeciego stopnia są: „pra­dziadek”, „wujenka”, „stryjenka”. Ponadto nie wszystkie osoby znajdujące się w związkach trzeciego stopnia są wyodrębnione przez nada­nie im określonego terminu, np. „brat teścia”, „siostra bratowej”.Natomiast wszystkie osoby, pozostające w związkach rodzinnych trzeciego stopnia opar­tych wyłącznie na pokrewieństwie (obydwaj łącznicy są krewnymi) są zawsze wyodrębniane terminologicznie.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz