Sposoby reagowania

Istnieje nieskończona różnorodność możliwych sposobów reagowania w różnych sytuacjach. Reguły wyznaczające „właściwą” w danej sytuacji reakcję społeczną, umożliwiają określenie „właściwego” sposobu zachowania, dostarczają członkom grupy układu odniesienia wzorca, do którego należy się dostosować. Standardy takie zwane są normami społecznymi. Stają się one potężnymi czynnikami wpływającymi na wszystkich ludzi i są przedmiotem wielu badań. W niektórych przypadkach normy grupowe są jasne i wyraźne – funkcjonują niemal tak jak prawa. W innych przypadkach, norma nie jest wyrażona słowami i nowo przybyli członkowie niepostrzeżenie uświadamiają sobie, jaki jest jej wpływ na zachowanie. Czasem dowiadują się, że jakaś norma istnieje, gdy są karani za jej pogwałcenie. Niektórzy przeciwstawiają się szczególnie ostro normom prawnym i etycznym, między tymi regulatorami może zachodzić pewien antagonizm, np. dla niektórych członków grupy prawa mogą być „niemoralne”. Norma grupowa istnieje o tyle, o ile grupy zgadzają się, że zasada powinna być traktowana jako przepis, który we właściwy sposób da się zastosować do określonych osób i określonych sytuacji.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz