Osoba narzucona odgórnie

Liderem grupy (przywódcą) może być osoba narzucona odgórnie lub samoistnie zaakceptowana przez grupę jako pełniąca tę funkcję. Jeśli dana grupa zdecydowała się wybrać określoną osobę na przywódcę to znaczy, że jednostka ta według członków grupy ma odpowiednie ku temu predyspozycje i większość grupy ją akceptuje. Cechy, jakie powinny wyróżniać lidera od pozostałych członków to z pewnością: głód sukcesu, „żywość” umysłu, inteligencja, inicjatywa, a także pewność siebie, ambicja, dojrzałość oraz popularność grupowa, uczciwość i siła charakteru. Oczywiście poza arsenałem tych pozytywów, ważne jest również, w jaki sposób posługuje się swymi atutami i jakie metody kierowania grupą stosuje. Dobry przywódca powinien posiadać umiejętność słuchania, dodawać wia- iy w siebie (otuchy) swoim podwładnym, mobilizować ich do działania, posiadać zdolności organizacyjne, umiejętność rozwiązywania konfliktów. Przy tym powinien znać nie tylko własne możliwości i ograniczenia, ale także mocne i słabe strony zespołu po to, aby umiejętnie mobilizować do efektywnej pracy. Dobry przywódca wykazuje się także zdolnością podejmowania szybkich, trafnych decyzji, jest „na bieżąco” w sprawach ważnych dla grupy, którą kieruje, wykazuje elastyczność, otwartość na propozycje współpracowników. Praca lidera powinna polegać nie na manipulacji i podporządkowywaniu sobie grupy, lecz na harmonijnej, zgodnej współpracy, której miernikiem winien być efekt.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz