ODNIESIENIE DO FUNKCJI

Wydaje się, iż to, co mówi się na ogół o  funkcjach rodziny można odnieść do funkcji, jakie pełni n» rzecz swego potomstwa — a za jego pośrednictwem na rzecz szerszych zbio­rowości — para pozostająca w związku małżeń­skim. Mamy tu na myśli funkcje utrzymania ciągłości biologicznej i kulturowej, nadawania pozycji społecznej, zaspokajania potrzeb emo­cjonalnych, kontroli nad działaniem członków rodziny. Oczywiście w przypadku pary małżeń­skiej bezdzietnej dwie pierwsze wyżej wymie­nione funkcje nie występują. Rodzina mała (nuklearna) i typ związku ro­dzinnego. Wyodrębnienie rodziny małej (podział rodzin na małą i dużą) wiąże się z określonym sposobem analizy związków rodzinnych.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz