ODDZIAŁYWANIE SYTUACJI

Wydaje się, iż we współczesnej terminologii polskiej trudno znaleźć wyraźne przykłady oddziaływania wyżej omówionych sytuacji.Oddziaływanie sytuacji nieistotności można by dostrzec w fakcie obejmowania jednym ter­minem „krewni” dalszych krewnych, zróżnico­wanych co do stopnia pokrewieństwa. Być mo­że niekiedy sytuacja uczestnictwa w grupie w powiązaniu z sytuacją bliskości wpływa na kolokwialne zastępowanie terminów „teść”, „teściowa” terminami „ojciec”, „matka”, czy też terminów „zięć”, „synowa” — terminami „syn”, „córka”. Pewien wpływ sytuacji analogii (równole­głych stosunków) można by dostrzec w kolok­wialnych, lecz dość silnie zwyczajowo utrwa­lonych terminach złożonych, np. „siostra cio­teczna , „brat stryjeczny” itp. (dzieci rodzeń­stwa są również względem siebie pewnego ro­dzaju rodzeństwem).

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz