Ocena źródła przekazu

Chociaż ocena źródła przekazu perswazyjnego, podobnie jak każda inna ocena, może być umiejscowiona na skali posiadającej biegun dodatni i ujemny, warto rozważyć niektóre typowe komponenty oceny. Jednym z takich komponentów jest wewnętrzne porównanie przez słuchacza własnego zasobu nagromadzonych informacji o przedmiocie perswazji z tym zasobem, jaki demonstruje źródło. Zostaje ono bardziej lub mniej wysoko ocenione w zależności od tego, jak się mają informacje z źródła do tych, które posiada. Innym komponentem oceny źródła są sądy na temat tego, w jaki sposób dokonano wyboru informacji. Podejrzenie, że wybór ten został przyszykowany z zamiarem „wygrania” pewnych aspektów, obniża jego ocenę w opinii słuchacza. Kompetencja oraz nieścisłości są zwykle oceniane łącznie o traktowane jako oznaki wiarygodności źródła. Wiarygodność tę wyznacza stosunek źródła do ściśle określonego trzonu informacji dotyczących obiektu, który jest przedmiotem perswazji.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz