Jednostki zorganizowane

Liczne postawy jednostki zorganizowane są w wielu układach. Większość układów postaw, jest ze sobą wewnętrznie powiązana bezpośrednio lub pośrednio, ponieważ różne układy, aktywowane w różnym czasie, obejmują te same obiekty postaw jako wspólne elementy. Zatem poszczególne układy zachodzą na siebie, można przyjąć, że te nieliczne najbardziej centralne dla jednostki obiekty, jakimi są na przykład: matka dla dziecka, religia dla duchownego lub pieniądze dla skąpca, nazwać obiektami ogniskowymi. Ponieważ liczba obiektów ogniskowych dla danej osoby jest ograniczona, więc organizacje jej postaw można opisać za pomocą skróconego schematu. Natomiast sprawa jest trudniejsza, gdy próbuje się opisać wiele jednostek równocześnie, ponieważ dla każdego z ludzi ogniskowe mogą być inne obiekty. Dla jednego obiektem takim będzie rodzina, dla innego sztuka, zaś dla jeszcze innego polityka. Tym niemniej większość obiektów ogniskowych mieści się w obrębie trzech kategorii: własnej osoby, innych osób lub grupy i wokół wartości nadrzędnych (badania wartości są szerokim zagadnieniem i autorzy nie będą go rozwijać w tej pracy). Są to podstawowe punkty oparcia dla organizacji postaw.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz