Czy zmieni się system finansowania partii

Zgodnie z obowiązującym obecnie w naszym kraju prawem, partie polityczne są finansowane z budżetu państwa, otrzymując co roku określonej wysokości dotacje. Jednak system ten premiuje tylko te ugrupowania, który podczas wyborów parlamentarnych uzyskały co najmniej 3 procent poparcia, biorąc pod uwagę teren całego kraju, oraz te, które startowały jako koalicja i uzyskały co najmniej sześcioprocentowe poparcie. Taki system powoduje – według wielu komentatorów życia politycznego, że nastąpiło tak zwane zabetonowanie sceny politycznej, gdyż wszystkie partie, które nie przekroczyły danego progu wyborczego, nie mają praktycznie szans w każdych następnych wyborach, z uwagi na ogromne dysproporcje w posiadanych finansach przez partie konkurencyjne. Ten stan rzeczy miała zmienić proponowana ostatnio w Sejmie – a dokładniej ustawa – wysunięta przez Ruch Palikota, według której pod koniec każdego roku każdy podatnik mógłby zadecydować, na która partie może odpisach od swojego podatku jeden procent. Jednak wniosek ten nie zyskał aprobaty, przeciwko głosowali posłowie PIS-u, Solidarnej Polski i SLD, natomiast posłowie Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego wstrzymali się od głosu.

Dodaj komentarz